Quy định chi tiết về việc đổi/ trả sản phẩm và hoàn tiền đã đặt mua trong như sau:
1. Đối với sản phẩm đặt mua từ xa, đặt mua qua mạng:
- Sản phẩm được giao cho Quý khách không đúng với hình ảnh khi đặt mua.
Điều kiện sản phẩm được hoàn trả:
- Sản phẩm chưa được lắp đặt và sử dụng
- Thời gian trả sản phẩm: tối đa 3 ngày tính từ thời điểm sản phẩm được giao cho Quý khách.
Cách thức đổi trả sản phẩm
Ngay sau khi Quý khách có ý định đổi trả sản phẩm, Quý khách xem xét nếu thấy sản phẩm phù hợp với điều kiện đổi trả sản phẩm nêu trên thì bằng mọi cách có thể thông báo cho chúng tôi. Quý khách cần cung cấp hình ảnh sản phẩm nhận được cho chúng tôi để chứng minh việc sản phẩm là phù hợp với điều kiện đổi trả. Sau đó Quý khách vui lòng đóng gói sản phẩm đúng theo quy cách khi nhận được (sản phẩm đóng trong thùng các-ton, dán băng dính chắc chắn và gửi về địa chỉ của chúng tôi.
Lưu ý: Khi gửi trả lại sản phẩm, Quý khách không lựa chọn hình thức giao hàng thu tiền (COD)
Sau khi nhận được sản phẩm do Quý khách gửi trả, chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá sản phẩm nhận được. Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách mức độ hư hỏng và giá trị Quý khách nhận được. Tiền hàng của sản phẩm (sau khi đã trừ phần hư hỏng, nếu có) sẽ được chuyển khoản vào tài khoản do Quý khách cung cấp trong vòng 3 ngày làm việc.
2. Đối với sản phẩm được Quý khách đặt mua bằng cách đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi, chúng tôi KHÔNG áp dụng hình thức đổi trả hàng sau khi đã mua.