Sản phẩm Tủ nhựa ghép của chúng tôi được bảo hành 1 tháng trên toàn quốc.

Điều kiện bảo hành: Sản phẩm bị hư hỏng, lỗi hoạt động không đúng chức năng do nhà sản xuất