Điều kiện bảo hành tủ nhựa ghép của THẾ GIỚI TỦ GHÉP:

1. Thời hạn bảo hành: 1 tháng

2. Phạm vi: Toàn quốc

3. Điều kiện bảo hành: Sản phẩm lỗi, hư hỏng do nhà sản xuất